Geotèrmia

La geotèrmia és una energia renovable (energia geotèrmica) d’ús relativament recent i en creixement al nostre país per la seva eficiència i rendibilitat.

L'execució de perforacions al subsòl genera un bescanvi d'energia tèrmica que pot significar l' aprofitament per a l'acondicionament de temperatura d'una llar fins a la generació d'energia

geotermico1

geotermia1

Anàlisi i assessorament per instal·lacions geotèrmiques

L'anàlisi geològic i geotèrmic de la zona és basic per determinar el tipus d'energia geotèrmica existent:

Gradient mitjà a elevat (>90 ºC) possible producció d'energia; Gradient baix (30 a 90 ºC) calefacció edificis, carrers,..;Gradient molt baix (<30 ºC) bomba geotèrmica per calefacció/refrigeració d'edificis

Tipologia: assajos de resposta tèrmica (TRT), perforacions  d'investigació, sistemes oberts-tancats, horitzontals-verticals,..

Fonamentacions actives

L'execució de fonamentacions i estructures profundes genera les condicions òptimes per al bescanvi geotèrmic de l'edifici previst

Tipologia: pilots actius, pantalles,..

fonamentació_activa