perforació_pou

Captacions d'aigües subterrànies

Anàlisi dels aqüífers de la zona per possibles captacions

Tipologia: percussió, rotopercussió, circulació inversa,..

Estudis d'inundabilitat

Les avingudes torrencials poden afectar els nostres projectes

Tipologia: modelització HEC-RAS, HEC-HMS

DSC_0108

image001

Contaminació d'aqüífers

La contaminació dels aqüífers posa en compromís aquests recursos hídrics

Tipologia: anàlisi físico-químic, modelització Modflow, Surfer,..

Estudis hidrogeològics i recursos hídrics

Disposar dels recursos hídrics d'una zona minimitza el risc de sobreexplotació.

Tipologia: balanç hídric, recàrrega d'aqüífers,..

piezometria

permeabilitat

Assajos de permeabilitat

La permeabilitat d'un terreny afecta el nostre projecte (abocaments, filtracions,..).

Tipologia: Lefranc, Gil-Gavard, càrrega variable,..

Anàlisi d'aigües

Classificació dels diferents tipus d'aigua per a regadiu, ús domèstic, potabilitat,..

Tipologia: balanç iònic, microbiologia,..

aigua

sonda_aigua

Assajos de bombament i aforaments

El màxim cabal i mínim consum s'obté a partir dels assajos de bombament

Tipologia: Cabal constant, variable, cicles de bombeig,..

Abocaments a llera

Un abocament en terrenys no apropiats pot generar riscos difícils d'assumir

Tipologia: sol·licituds, tractaments primaris i secundaris,..

abocament

ACA

Tramitacions amb administracions de conca

L'aigua és de domini públic i està gestionada per les diferents administracions de conca

Tipologia: ACA, CHE, CHJ,...

banner_chebro